Gerðarsafn Kópavogur Konstmuseum

Gerðarsafn är ett framåtsträvande museum med fokus på modern och samtida konst beläget i hjärtat av Kópavogur. Gerðarsafn erbjuder tillfälliga utställningar med verk av isländska och internationella konstnärer så väl som verk ur museets egen samling.

Gerðarsafn är det enda konstmuseet på Island som är byggt till minnet av en kvinnlig konstnär vilket också genomsyrar utställningsprogrammet. Museet är uppfört till minne av Gerður Helgadóttir (1928-11975) och öppnade 1994. Gerður Helgadóttir var banbrytande inom tredimentionell, abstrakt konst och glaskonst på Island.

Museets samlingar förvarar över fjortonhundra verk av Gerður Helgadóttir och en stor mängd verk efter 1900-tals konstnärerna Barbara Árnason, Magnús Á. Árnason och Valgerður Briem såväl som samtida konstnärer. Museet rymmer också en av landets största privata samlingar, insamlat av Þorvaldur Guðmundsson och Ingibjörg Guðmundsdóttir. Den privata samlingen inkluderar verk från början till mitten av 1900-talet av en rad kända konstnärer.


Utställningar

Aktuella utställningar


Skulptur/Skulptur: Eva Ísleifsdóttir & Sindri Leifsson
26/8 2016 - 16/10 2016


Sara Björnsdóttir: Flaneur
27/5 2016 - 21/8 2016


MA Examensutställning, Design och Fri Konst
10/4 2016 - 14/5 2016 

Blind Date
5/3 2016 - 10/4 2016 

Katrin Elvarsdóttir: Double Happiness
Ingvar Högni Ragnarsson: Deltas

15/1 2016 - 27/2 2016 

Skulptur/skulptur: Habby Osk

17/10 2015 - 3/1 2016

SKULPTUR/ SKULPTUR är en serie soloutställningar med målet att undersöka skulpturen som konstform inom isländsk samtidskonst. Habby Osk och Baldur Geir Bragason är de första konstnärerna att ställa ut inom denna utställningserie.

Habby Osk (1979- ) är utbildad vid AKI ArtEz Institute of the Arts (BFA 2006) i Enschede i Nederländerna och vid School of Visual Arts (MFA 2009) i New York. Hon har sex separatutställningar på Island och i USA bakom sig  och har deltagit en många internationella grupputställningar.

Utställningensseriens titel referar till den grupputställning som öppnade i Kjarvalstaðir Reykjavík Konstmuseum 1994, Skulptur, Skulptur, skulptur,  där konstverk av 27 isländska konstnärer visades. Utställningen öppnade samma år som Gerðarsafn Konstmuseum öppande sina dörrar för besökare. Gerðarsafn Konstmuseum är tillägnat konstnären Gerður Helgadóttir (1928-1975) som anses vara en pionjär inom tredimentionell konst på Island. 

Skulptur/skulptur: Baldur Geir Bragason

17/10 2015 - 3/1 2016

SKULPTUR/ SKULPTUR är en serie soloutställningar med målet att undersöka skulpturen som konstform inom isländsk samtidskonst. Habby Osk och Baldur Geir Bragason är de första konstnärerna att ställa ut inom denna utställningserie.

Baldur Geir Bragason (1976 - ) är utbildad vid Islands Konsthögskola (BFA, 2001) och från skulpturprogrammet vid Kunsthochschule Berlin i Tyskland år 2008. Han har deltagit i ett flertal grupputställningar och separatutställningar.

Utställningensseriens titel referar till den grupputställning som öppnade i Kjarvalstaðir Reykjavík Konstmuseum 1994, Skulptur, Skulptur, skulptur,  där konstverk av 27 isländska konstnärer visades. Utställningen öppnade samma år som Gerðarsafn Konstmuseum öppande sina dörrar för besökare. Gerðarsafn Konstmuseum är tillägnat konstnären Gerður Helgadóttir (1928-1975) som anses vara en pionjär inom tredimentionell konst på Island. 


Kommande utställningar

Katrín Elvarsdóttir: Double Happiness

15/1 2016 - 27/2 2016

Katrín Elvarsdóttir ställer ut sin serie Double Happiness från Kina från året 2010 till 2014. Fotoserien skildrar en stad på gränsen mellan vardag och fiktion där porträtt av äldre, natur i urbana miljöer, bostäders interiör och funna skulpturer samsas.  De allvarliga och otillgängliga motiven skapar en kontrast gentemot utställningens titel och den dubbla betydelsen av det kinesiska tecknet för lycka som används som dekoration i hemmet och för att symbolisera en högtid.


Ingvar Högni Ragnarsson: Deltas

15/1 2016 - 27/2 2016

Ingvar Högni Ragnarsson ställer ut sin serie The Deltas of Bucharest. Rumäniens huvudstad är en stad med en komplex och mångskiftande historia. Subventionerade bostäder från kommunisttiden (1945-1989) fortfarande råder och cirka 60% av befolkningen lever under mycket tät och med mycket få kulturella och fritidsaktiviteter. I sitt arbete, fokuserar Ingvar Högni på tysta platser runt staden såsom Delta Văcăreşti, Lacul Morii och Pajura Gardens. Inom dessa platser, kastar konstnären en ljus över de lugna stunder av människors liv och deras vardagliga miljöer samt hela tiden avslöjar en komplicerad och skiktad social klass som fortfarande finns kvar och ger en personlig inblick i tidigare trauman eller framtida förhoppningar.


Samlingen


Kópavogur kommun började samla konstföremål 1965. Då beslutades att grunda, och ge ett fast årligt bidrag till, en konst- och kulturfond. Gerðarsafn Kópavogur Konstmuseum öppnade 1994 i en byggnad som har utformats av arkitekten Benjamín Magnússon.

I samlingen finns för närvarande ungefär 4 250 föremål. Till Gerður Helgadóttirs 1 400 verk som donerades av hennes arvingar 1977 anslöts 1983 cirka 300 verk från makarna Barbara och Magnús Á. Árnason som donerades av deras minnesfond. Sedan museet öppnades har ytterligare 160 verk från Barbara och Magnús donerats av institutioner och privatpersoner och museet har köpt tapeter, akvareller och ett stort väggverk i trä, tryck och teckningar av Barbara. 2009 donerade Valgerður Briems barn 1 640 verk efter sin mor, mest teckningar, till museet. Antal verk som antingen har köpts av Konst- och kulturkommittén eller donerats av privatpersoner är nu cirka 650. Målningen Kvöld í Kópavogi (Kväll i Kópavogur) av Eiríkur Smith var troligen det första konstverket som köptes av kommunen 1965.

Majoriteten av förvärven är av isländska artister, främst samtida konstnärer. En stor del av museets kollektion visas på kommunkontor och andra kommunala institutioner. Omkring 20 utställningar av olika slag hålls årligen och innehåller både isländska och utländska konstnärer.


Program

Gerðarsafn erbjuder ett varierat händelse och utbildningsprogram i förhållande till museets utställningar. Museets programmering inkluderar konstnär och curator samtal, visningar för stora och små grupper och konstnärs ledde workshops för skolklasser och familjer.

Skolbesök

Gerðarsafn erbjuder visningar och museipedagogik till skolgrupper på alla nivåer. Museet erbjuder visningar av aktuella utställningar varje vardag utan kostnad till skolorna. Museet besök tar ungefär en timme, men kortare eller längre besök kan ordnas om så önskas. Skolgrupper är välkomna att besöka museet på egen hand tillsammans med ansvariga lärare. I så fall ber vi att grupper meddelar museet sin ankomst.

Gruppbesök

Företag, skolor, föreningar och vänner har möjligheten att boka en visning med en engagerad och kunnig guide som berättar om konsten och konstnärerna. Guidade turer är gratis när bokas under museets öppettider där deltagare betalar bara den allmänna inträdesavgift.

Teckenspråk tolkning och visuell vägledning för blinda och synskadade tillhandahålls enligt överenskommelse. Handikappade tillgång är bra i museet och vi gör vårt bästa för att möta behoven hos individer och grupper med särskilda behov.

Vänligen boka visningar i god tid till gerdarsafn@kopavogur.isMuseibutik


I museets egen butik finns ett urval av vackra varor inspirerade av skulptur- och glaskonstnären Gerður Helgadóttir.

Desigen är inspirerats av Gerðurs verk från olika tider under hennes verksamma år såsom glas-, metall- och collagearbeten från början av 50-talet samt bronsskulpturer och glasfönster från 60-talet. Formerna och färgerna har tagits från Gerðurs verk, men stilen och utförandet från varje designer influerar uttrycket i de färdiga verken.

I museibutiken säljs också böcker från förlaget Crymogea samt Gerðarsafns egna publikationer.
ÖPPETTIDER   Tisdag - söndag 11.00 till 17.00. Måndag stängt.

ENTRÉAVGIFT - ISK 500
Gratis inträde för barn under 18 och rörelsehindrade, 67 år och äldre, studenter och medlemmar i SÍM, ICOM och FÍSOS. Fri entré på onsdagar.

Kontoret är öppet vardagar från kl. 9.00 till kl. 17.00.

Hamraborg 4 / 200 Kópavogur 
Tel: +354 570 0440 / Fax: +354 570 0441 
gerdarsafn@kopavogur.is